Om Fabrikken

Den gode idé

Et innovativt initiativ: Det er en søsætning af Maker Movement af lokale ildsjæle og iværksættere. Fabrikken Makerspace skal være og er godt i gang med igen at blive et kreativ værksted, hvor folk med fælles interesse i typisk kreativproduktion, fremstilling, computere og teknologi mødes, udveksler idéer og skaber nyt indhold. Fabrikken vil skabe grobund for nye fællesskaber, idéer og Makers og tage udgangspunkt i Randers’ tradition for godt købmandskab, håndværk og produktion – tilsat fællesskab og digitale muligheder.

Projektets fysiske rammer

Fabrikkens tilholdssted var tidligere ved Randers Jernstøberis gamle industri-kvarter, men er i øjeblikket ved at finde på plads i andre og mere velegnede lokaler med funktionelle ‘rum’ og områder, så MakerSpace-ånden kan udfoldes. Intentionen er, at der i udgangspunktet arbejdes frivilligt med at indrette og bygge arbejdspladser, møbler, toiletrum, kreative vækst- og læringsrum og ytringsscener, når lokalerne er fundet.

Det omfatter projektet

Når de nye lokaler er fundet vil der kunne afholdes fx pop-up events, kulturelle som faglige oplæg, kobler mentorer og fremstillingskapacitet med idéer og løbende frivillige rundvisninger. Vores fokus ligger på at skabe rammer for byens spirende iværksættere og danne rammer for et kreativt fællesskab.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Fabrikken MakerSpace Randers F.M.B.A er en forening og vi har mulighed for at benytte os af et advisory board+styregruppe for Maker-movement, bestående af erhvervsdrivende og Randers Kommune. Den daglig ledelse i Fabrikken og indholdsmæssige tiltag varetages af en ressource-person efter aftale med foreningen.

Vi har skaffet bl.a. frivillige ressourcer, materialer via “Randers Ressourcer” – og denne udbygges løbende med de muligheder som frivillige, virksomheder og uddannelsesinstitutioner har for at byde ind på opgaver eller donere, materialer ressourcer mm.

Relationen til lokalsamfundet

Fabrikken henvender sig til alle Makers og iværksættere med en ånd af samskabelse, ressourcedeling og fællesskab. Vi har kortlagt interessenter via workshops med unge mennesker samt interviewundersøgelser blandt det eksisterende erhvervsliv. Vores intention er, at udvide den lokale opbakning og interesse blandt borgerne, foreninger og uddannelsesinstitutionerne, og vi er i god dialog med Randers Kommune.