Om Fabrikken

Den gode idé

Et helt nyt og innovativt initiativ: Fabrikken holder til i det nedlagte jernstøberi på Industrivej i Randers. Det er en søsætning af Maker Movement af lokale ildsjæle og iværksættere. Fabrikken skal være og er godt i gang med at blive et kreativ værksted, hvor folk med fælles interesse i typisk kreativproduktion, fremstilling, computere og teknologi mødes, udveksler idéer og skaber nyt indhold. Fabrikken vil skabe grobund for nye fællesskaber, idéer og Makers og tage udgangspunkt i Randers’ tradition for godt købmandskab, håndværk og produktion – tilsat fællesskab og digitale muligheder.

Projektets fysiske rammer

Fabrikkens tilholdssted er i Randers Jernstøberis gamle industri-produktionshaller. Støberihallerne har karakteristiske trekanttage for ovenlys. Fabrikkens logo har fundet sit signaturudtryk i netop i denne arkitektur. Med projektet skal fabrikken renoveres og etableres med funktionelle ‘rum’ og områder, så MakerSpace-ånden kan udfoldes. Det kræver en renovering af taget, gulvet, vinduer og brandhæmmende foranstaltninger. Der arbejdes frivilligt med at indrette og bygge arbejdspladser, møbler, toiletrum, kreative vækst- og læringsrum og ytringsscener.

Det omfatter projektet

Fabrikken skal renoveres så taget, gulvet, vinduer og brandhæmmende foranstaltninger bliver gjort tætte, så bygningerne kan anvendes, og så fx 3D-printere kan stå i tørvejr.

Sideløbende med renoveringen afholdes fx pop-up events, kulturelle som faglige oplæg, kobler mentorer og fremstillingskapacitet med idéer og løbende frivillige rundvisninger.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Fabrikken MakerSpace F.M.B.A er en forening og vi har mulighed for at benytte os af et advisory board+styregruppe for Maker-movement, bestående af erhvervsdrivende og Randers Kommune. Den daglig ledelse i Fabrikken: renoveringen og indholdsmæssige tiltag varetages af de to pedeller fra foreningen.

Vi har skaffet bl.a. frivillige ressourcer, materialer via “Randers Ressourcer” på bitly ,og denne udbygges løbende med de muligheder som frivillige, virksomheder og uddannelsesinstitutioner har for at byde ind på opgaver eller donere, materialer ressourcer mm.

Relationen til lokalsamfundet

Fabrikken henvender sig til alle Makers og iværksættere med en ånd af samskabelse, ressourcedeling og fællesskab. Projektet nyder stor opbakning lokalt, som også ses på Fabrikkens Facebook-side. Vi har kortlagt interessenter via workshops med unge mennesker samt interviewundersøgelser blandt det eksisterende erhvervsliv. Vi vil udvide den lokale opbakning og interesse blandt borgerne, foreninger og uddannelsesinstitutionerne, og vi er i god dialog med Randers Kommune.